pitta house cafe จุดเช็นอินสวยๆกับบรรยากาศธรรมชาติของต้นไม้และลมทะเลรับลองได้ฟินแน่นอนกับสายชิว

เป็นร้านที่อยู่กลางป่าก็ว่าได้ถ้าใครชอบหรือเบื่อๆทะเลก็แนะนำร้านนี้เลยมีความชิวอยู่ท่ามกลางต้นไม้

ผู้เข้าชม : 9671 ครั้ง
pitta house cafe จุดเช็นอินสวยๆกับบรรยากาศธรรมชาติของต้นไม้และลมทะเลรับลองได้ฟินแน่นอนกับสายชิว

เป็นร้านที่อยู่กลางป่าก็ว่าได้ถ้าใครชอบหรือเบื่อๆทะเลก็แนะนำร้านนี้เลยมีความชิวอยู่ท่ามกลางต้นไม้

ตกแต่งร้านก็มีสไตล์

อำเภอหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี