pitta house cafe คาเฟ่ชลบุรี บรรยากาศธรรมชาติของต้นไม้และลมทะเลรับลองได้ฟินแน่นอนกับสายชิว

เป็นร้านที่อยู่กลางป่าก็ว่าได้ถ้าใครชอบหรือเบื่อๆทะเลก็แนะนำร้านนี้เลยมีความชิวอยู่ท่ามกลางต้นไม้

ผู้เข้าชม : 18804 ครั้ง
pitta house cafe คาเฟ่ชลบุรี บรรยากาศธรรมชาติของต้นไม้และลมทะเลรับลองได้ฟินแน่นอนกับสายชิว

Pitta House Cafe คาเฟ่ชลบุรี บรรยากาศชิวๆ ธรรมชาติกลางป่า

เป็นร้านที่อยู่กลางป่าก็ว่าได้ถ้าใครชอบหรือเบื่อๆทะเลก็แนะนำร้านนี้เลยมีความชิวอยู่ท่ามกลางต้นไม้

ตกแต่งร้านก็มีสไตล์

อำเภอหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี